Sama synonyymi

AGENDA 21 - KESTÄVÄ KEHITYS TIE KOHTI ORJUUTTA JA KANSANMURHAA

2020.04.15 15:32 Skinigirl80 AGENDA 21 - KESTÄVÄ KEHITYS TIE KOHTI ORJUUTTA JA KANSANMURHAA

"AGENDA 21 - KESTÄVÄ KEHITYS TIE KOHTI ORJUUTTA JA KANSANMURHAA
Kestävästä kehityksestä on tullut populaari synonyymi termille Agenda 21. Se on vuonna 1992 omaksuttu YK:n julkilausuma ympäristöstä ja teollisesta kehityksestä. Agenda 21 on suunnitelma 2000-lukua varten, jota me nyt elämme. Se on suunnitelma uutta uljasta maailmaa varten, jossa kaikki se mitä pidämme rakkaana ja totena lakkaa olemasta. Agenda 21 julistaa olevansa kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma toteutettavaksi globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla YK:n eri järjestöjen toimesta. Agenda 21 nostaa luonnon hallitsemaan ihmiskuntaa ja se myös pitää sisällään varotoimenpide-periaatteen, mikä merkitsee sitä että ihmistä pidetään syyllisenä kunnes toisin todistetaan.
Agenda 21 on filosofia, joka on suunniteltu saattamaan koko ihmiskunta pienen valtaeliitin täydellisen kontrollin ja valvonnan alaisuuteen. Samalla se on 40 lukua käsittävä dokumentti koko maailman kontrolloimiseksi ja se perustuu täysin sosialistien kontrollimekanismien käyttöön. Kestävän kehityksen kannattajat ovat luoneet maailmanlaajuisen liikkeen, joka kontrolloi globaalia ja paikallista toimintasuunnitelmaa maailmanhallituksen rakentamiseksi heidän omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin lukeutuu:
 1. Kansallisen itsemääräämisoikeuden lakkauttaminen
  1. Yksityisomistuksen lakkauttaminen
  2. Perinteisen perherakenteen hajottaminen
  3. Liikkumista ja yksilön vapautta koskevien rajoitusten kiristäminen
Vihreisiin tavoitteisiin lukeutuu sellaisten asioitten määritteleminen, jotka eivät tue ”kestävää kehitystä” ja niihin lukeutuu:
 1. Yksityisomaisuus (omakotitalot, huvilat, maatilat, metsät, yksityiset ajoneuvot ym.)
  1. Fossiiliset polttoaineet
  2. Golf-kentät ja laskettelukeskukset
  3. Kulutuskulttuuri
  4. Viljelmien keinokastelu
  5. Asfaltilla päällystetyt tiet
  6. Kaupallinen maatalous
  7. Kasvinsuojelumyrkyt
  8. Maanviljelyalueet ja pellot
  9. Karjan laiduntaminen
  10. Perhe
Kestävän kehityksen tavoitteena on yksityisomaisuuden lakkauttaminen, perheen olemassaolon yhteiskunnallinen horjuttaminen sekä perustuslakiin pohjautuvien kansalaisoikeuksien mitätöiminen. YK:n ympäristöguru Maurice Strong esitti Rion ympäristökokouksessa -92 selvästi että globalisaation tavoitteena länsimaisen teollisuuden alasajo – erityisesti Yhdysvaltojen teollisuuden tuhoaminen. Tavoitteena on aivopestä lapset kestävän kehityksen periaatteilla jo pienenä koulussa siten että he omaksuvat luonnon roolin elämän kaikkia osa-alueita hallitsevana periaatteena ja hylkäävät vanhempien ja uskonnon auktoriteetin sekä kansallisen itsemääräämisoikeuden arvon. Tavoitteena on tyhjätä maaseutu ihmisistä suunniteltujen luonnonsuojelualueiden tieltä. Tätä kutsutaan USA:ssa nimellä ”Biodiversity and Wildlands Project”. Jäljelle jäävät ihmiset on tarkoitus sulloa tulevaisuuden vihreisiin kaupunkeihin, joiden hiilijälki on tarkoitus pitää sähköautojen ja -junien sekä muiden ympäristöystävällisten teknologioiden ansiosta lähellä nollaa. Luonnonsuojelualueilla eläminen tullaan tekemään laittomaksi. Väkilukua on tarkoitus laskea 80-90% suosimalla ehkäisyä, sterilointeja, abortteja, homoutta, naisten oikeuksia ja käyttämällä kemikaaleja ruuassa ja rokotteissa ihmisten steriloimiseen tai tappamiseen. Nämä menetelmät käsitellään Obaman tiedeneuvonantajan John Holdrenin kirjassa Ecoscience, joka on eugeniikkojen, kansanmurhaajien ja radikaalien vihreiden oma ”keittokirja”. Tulevaisuuden vihreissä kaupungeissa jäljelle jääneet ihmiset (0,5 – 2 miljardia) eläisivät 24/7 elektronisen valvonnan ja kontrollin alaisuudessa palvellen hallitsevaa luokkaa eli valtaeliittiä. Tässä uudessa uljaassa maailmassa valtio tyydyttää ihmisten kaikki tarpeet ja kasvattaa heidän lapsensa. Valtio tarjoaa turvaa vastineeksi sille että ihmiset alistuvat sen orjiksi. Samalla uudet elämää pitkittävät teknologiat halutaan salata valtaväestöltä ja varataan ainoastaan hallitsevan luokan käyttöön.
Muutoksesta kielii presidentti George H W Bushin lausunto puhuessaan YK:lle: ”Tästä lähtien Amerikan kansa vannoo uskollisuutta YK:n perustamisasiakirjaan sisältyville pyhille periaatteille.”
Tämä tietenkin merkitsee Yhdysvaltain perustuslain korvaamista YK:n periaatteilla. Samaa rataa mennään ympäri maailmaa – omaa perustuslakia muutetaan ja vesitetään pois YK:n periaatteiden tieltä. Bush siis ratifioi Agenda 21:n periaatteet kongressin selän takana ja Clinton jatkoi samalla linjalla perustamalla presidentillisen neuvoston käsittelemään Agenda 21:een liittyviä kysymyksiä. Ja sama linja jatkuu yhä. (Rauhannobelisti Obama päätti että hänellä on YK:n suomin valtuuksin oikeus julistaa sota missä päin maailmaa tahansa kongressin selän takana).
Miten tällainen suunnitelma voidaan ylipäätään toteuttaa? Vastaus: varastamalla ja aivopesemällä yksi uusi sukupolvi (lapset ja nuoret). Niinhän teki Stalin (pioneerijärjestö) ja Hitler (Hitler-nuorisojärjestö). Näille nuorille opetetaan uusi filosofia ja sen arvot niin että heistä tulee globaaleja muutos-johtajia ja muutos-agentteja eli maailmankansalaisia. YK:n kulttuurijärjestö UNESCO, joka rakentaa nyt esiin tulevaa pakanallista maailmankulttuuria, julisti vuodet 2005-2015 ”kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmeneksi”. Tämän kasvatuksen tarkoituksena on juurruttaa nuorisoon Agenda 21:n 40 lukua käsittävät periaatteet eli luoda globaali opetussuunnitelma. Perimmäinen tarkoitus on aivopestä nuoriso luopumaan uskollisuudestaan vanhempiaan kohtaan ja saada heidät hyväksymää valtio ”isäkseenjaäidikseen” (totalitarismia ja kollektivismia) ja opettaa heille taloudellisen kestävän kehityksen mukaisen kulutuksen periaatteita. Taustalla on filosofia nimeltä ”konstruktivismi”, jonka mukaan: ”…oppilaat rakentavat [heidän oman] käsityksensä todellisuudesta ja [huomaavat] että objektiivista todellisuutta ei ole mahdollista tietää.”
Tämä kuulostaa siltä kuin oikeaa ja väärää ei olisi mahdollista tietää vaan että voi itse päättää siitä ryhtymällä itse jumalaksi. Samalla totuus, joka pitää ihmisen vapaana, torjutaan ja vaiennetaan arvojen muutosprosessin tukemiseksi. Tämän filosofian mukaisesti edes matematiikan tulokset eivät ole objektiivisia vaan:
”He oppivat että matematiikka on ihmisten keksimää – että se on subjektiivista ja että hyviin matemaattisiin ratkaisuihin päädytään niiden ihmisten konsensuksen pohjalta, joita pidetään asiantuntijoina.” Useimmat meistä uskovat että 2+2 = 4 mutta olet väärässä jos saavutamme yksimielisyyden siitä että 2+2 = 5. Koulutus on siis yhä enemmän aivopesua ja ollaan luovuttu oppilaiden sivistämistä ja valmiuksien antamisesta itsenäistä ajattelua varten. Eräässä opettajan käsikirjassa sanotaan että:
”Koska opetusohjelma ei korosta aritmeettisten laskelmien suorittamista käsin eräät CMP oppilaat eivät ehkä suoriudu laskukokeista yhtä hyvin kuin muut… Me uskomme että sellainen vaihtokauppa CMP:n korottamiseksi onoppilaiden eduksi… työn maailmassa.”
Miksi opetussuunnitelmissa tarkoituksellisesti laiminlyödään lasten matemaattisten taitojen kehittäminen huippuunsa? Koska se on sopusoinnussa Agenda 21:n tavoitteiden kanssa:
”Yleensä korkeammin koulutetut ihmiset, joilla on korkeammat tulot, kuluttavat enemmän raaka-aineita kuin huonosti koulutetut ihmiset, joilla on alhaisempi palkka. Tässä tapauksessa korkeampi koulutus merkitsee suurempaa uhkaa kestävälle kehitykselle.” Education for Sustainable Development
Koululaisten aivopesu tuottaa kollektiivisesti käyttäytyviä ihmisiä, joilta puuttuu kyky ajatella ja toimia itsenäisesti ja joita olisi helppo käyttää ”orjina”. Nykyajan trendi on nuorten ja aikuisten tyhmentäminen kouluissa ja heidän tyynnyttämisensä ”leivällä ja sirkushuveilla” sekä lääkkeillä, päihteillä ja kemikaaleilla.
Näin pyritään saavuttamaan suunniteltu perinteisten arvojen – kodin, uskonnon ja isänmaan – romahdus tien raivaamiseksi uudelle totalitaariselle maailmanjärjestykselle mikä merkitsee orjuutta vihreässä suunnitelmataloudessa. Tässä maailmassa ihminen tulee elämään ilman vapautta, yksityisyyttä ja perustuslaillisia oikeuksia. Tässä uudessa maailmassa yksilön oikeudet poljetaan alas pois ihmiskunnan kollektiivisten oikeuksien tieltä.
Paavo Virtaniemi"
submitted by Skinigirl80 to vastarinta [link] [comments]


2019.06.10 18:54 TunturiTiger Lopettakaa Redditin käyttö.

Reddit on paskaa. /suomi taitaa olla nyt viimeinen aktiivisesti käyttämäni subreddit josta minua ei olla vielä lopullisesti bannittu. Pieniä banneja on tullut, mutta ne ovat edes jollain tasolla olleet perusteltuja ja tuntuneet oikeudenmukaisilta. Propsit siitä. Syynä saattaa tosin olla yksinkertaisesti subredditin pieni koko ja helpompi moderoitavuus.
Toista se on valtaosassa muita suosittuja subreddittejä. Osaan olen toki ihan tarkoituksella provonnut itselleni bannit, mutta lopuista bannit ovat napsahtaneet lähes aina ilman oikeita perusteluita. Koska hei, tää on yksityisen amerikkalaisen yrityksen tarjoama alusta, eli se on immuuni kaikelle valitukselle sananvapauden rajoittamisesta ja sensuurista vaikka se olisi ainoa informaatiokanava koko maailmassa. Sama kuin kaupungit rajoittaisivat sitä mitä kaupungin torilla saa jutella. Mee hei toiseen kaupunkiin sitten! Perusta hei oma sosiaalinen media sitten!
Nyt vihdoin napsahtivat bannit /europeen joka oli toiseksi viimeinen aktiivisesti käyttämäni subreddit. Kyseessä on kuitenkin sen verran hyvin moderoitu subreddit että syyt ja niihin johtaneet kommentit edes listattiin ja taustalla on ollut aiempiakin banneja, sen sijaan että bannit vain annetaan. Syinä banniin olivat tällä kertaa yllättävästi vihapuhe ja "agendatili".
Agendatili olen ilmeisesti siksi koska obsessoin tietyistä aiheista ja tykkään keskustella juuri niistä, oman näkemykseni mukaan. Pidän myös kantani ja pyrin argumentoimaan (vänkäämään) sen pohjalta. Jos vastaa miljoonaan kommenttiin siitä kuinka jenkit hyvä ja Kiina paha miljoona kertaa että Kiina hyvä ja jenkit paha, on agendatili. Jos levy jää päälle ja tuppaa toistelemaan samoja asioita eri kommenteissa, on agendatili. Samoista kommenteista sain bannit myös aikoinaan /newsiin ja joihinkin muihin subredditteihin. Sen sijaan pitäisi ilmeisesti vain toistella sitä samaa kaikkien toistelemaa mantraa vaikka jokainen aivosolu näkee selviä ristiriitoja ja epäjohdonmukaisuuksia.
Vihapuheen perusteena taas on se ihan sama peruste mikä about miljoonan muun bannin takana on viimeisen vuoden aikana ollut: Se että kritisoi Prideä ja LGBT:tä. Ihan sama vaikka joka toisessa lauseessa alleviivaisit että rakastat seksuaalivähemmistöjä ja kannatat heidän tasavertaista kohteluaan. Olet silti homofoobikko koska sateenkaarilippua nyt vain ei saa kritisoida. Sitä miksi näin on, ei tietenkään olla minulle koskaan oikein avattu. Minä olen osa jotain homofobista agendaa, vaikka se on juurikin se sateenkaarilippu joka vedetään monien hallintorakennusten ja minun koulunikin salkoon. Se tulee vastaan mediassa, se tulee vastaan mainoksissa, se tulee vastaan jopa koulukirjoissa... Ja silti tämä Yhdysvalloista rantautunut ilmiö ei missään tapauksessa liity mihinkään agendaan (enkä sano että näin edes olisi), toisin kuin jokainen sen asemaa edes hieman kyseenalaistava kommentti. Jostain vain on rantautunut tällainen symboli joka vain on pyhä koska se on pyhä. Ja siitä vain nyt tulee synonyymi seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksille koska syyt.
Kolmas aihe josta en ole varma liittyykö se "agendaan" vai "vihapuheeseen" on tietysti se ikiaikainen maahanmuuttovastaisuus tai edes sen taustatekijöiden selittäminen. Kommentti siitä kuinka maahanmuuttovastaisuus ei ole rasismia on muka vihapuhetta? Kommentti siitä kuinka persut eivät ole rasisteja ja heitä rasisteiksi sanomalla taataan vain heidän vaalivoittonsa ensi vaaleissa on vihapuhetta? Ota näistä nyt selvää.
Foliohattua kiristää saatana. Sitä yrittää jatkuvasti toistella itselleen että salaliittoteoriat liskojen sensuroimasta internetistä ja heidän ajamastaan globalistisesta ja arvoliberaalista agendasta ovat pelkkää ylivedettyä foliohattuilua. Sitten todistaa omin silmin sitä kuinka oman ajattelun ja lukemisen perusteella tehdyistä kommenteista kymmenet ihmiset kutsuvat ryssätrolliksi, samaan aikaan kun mitään ryssätrolleja ei ole koskaan edes havainnut. Sitten todistaa kuinka kommentit joissa yrittää mahdollisimman hienovaraisesti ja ketään vastaan hyökkäämättä tuoda pointtinsa esille, johtavat lopulta banniin lähes poikkeuksetta, toki subredditistä riippuen. Sitten iso joukko tietyn asenneilmapiirin subreddittejä vain bannitaan ylläpidon toimesta, samalla kun poliittisen akselin toinen pääty saa jatkaa toimintaansa rauhassa.
Tämä koskee nyt ennen kaikkea juuri Reddittiä, koska siellä olen eniten ollut ja sen parodiahorisontin ylittävää menoa seurannut jo monta vuotta. Toki ihan vastaavaa tapahtuu Twitterissä, Facebookissa ja Youtubessakin. Twitter sulkee ihmisten tilejä koska oikeistolaisuus? Youtube piilottaa salaliittovideot ja blanket bannii "oikeistolaista" musiikkia?
Tähän päälle vielä öyhötys ryssätrolleista, ryssäboteista, valeuutisista ja kaikkien valtamedioiden täysin avoin puolueellisuus kaikkea nykyistä maailmantilaa horjuttavaa vastaan (Kiina, Venäjä, Trump, oikeistopopulismi, keltaliivit, nationalismi, Brexit)... Ja sitten ne oikean maailman tapahtumat jossa narratiivin "hyvikset" ovat todellisuudessa se osapuoli joka sotii eniten. "Pahisten" mediavaikuttaminen on kaikkialla vaikka "hyviksillä" on todellisuudessa lähes monopoli globaaliin mediaan. "Hyvisten" julmuuksissa on monia kääntöpuolia tai se on "pahisten" propagandaa, ja "pahisten" julmuuksista ollaan täysin selvillä ilman todisteita ja lähes välittömästi.
Alkaa oikeasti tuntumaan että nämä "harhaiset" salaliittoteoriat ovat sittenkin oikeassa ja pelkällä itselleen valehtelulla voin tämän tunteen itseltäni kiistää.
Syy tähän ranttiin ei ole se että sain bannit ja on paha mieli, vaikka se tietysti vähän harmittaakin. Niitä olen saanut kuitenkin jatkuvasti koko sen ajan kun täällä olen ollut. Syy on se että tämä tuntuu jatkuvasti enemmän systemaattiselta toiminnalta ja kun siihen ynnätään nämä paljon pinnalla olleet viimeaikaiset tapahtumat ja ilmiöt, on todella vaikeaa sivuuttaa nämä tunteet. Tuntuu että meno sen kuin kiihtyy ja menee päivä päivältä absurdimmaksi.
submitted by TunturiTiger to Suomi [link] [comments]