Bästa dating service för

Vad gör man tror ni på denna tjänsten?

2019.01.04 11:08 At0m11c Vad gör man tror ni på denna tjänsten?

Jobbar för tillfället som IT-supporttekniker.
Blev kontaktad av en som var intresserad av min profil.
Vad är detta för typ av jobb, alltså vad gör man tror ni under en vanlig arbetsdag. Är de shit elle hyfsat?
Har annars funderat på att vidareutbilda mig till hösten.
Tjänsten nedan:
Job Title:Professional Service Tekniker Country: xxxxxxx Location Nordics: xxxxxx Advert Closing Date: Job Number: xxxxxxxx Work Type Nordics:Permanent / Full Time
Har du ett par års erfarenhet inom IT & mjukvarusystem, vill du arbeta med marknaders bästa produkter och kvalité i en dynamisk och öppen arbetsplats? Sök då denna tjänst direkt och bli vår nya kollega! Som Professional Service Tekniker stöttar du organisationen med kompetens kring användning och konfigurering av IT tjänster och mjukvaror i vår produktportfölj. Du kommer att tillhöra det lokala teamet och ha ett nära samarbete med både säljarna och tekniker från förvaltningsgruppen.
Arbetsuppgifter: Delta på kundmöten tillsammans med ansvarig säljare där du genomför en djupare behovsanalys och tar fram tekniska lösningar som motsvarar kundens behov.
Kvalitetssäkra leveranser genom att driva och följa upp implementationsprojekt samt säkerställa en smidig överlämning till vår förvaltningsgrupp.
Då du kommer att bli en specialist på våra mjukvaror för Dokumenthantering och Visual Solutions kommer du även att utbilda säljarna kring uppdateringar av tjänsterna, till exempel på veckovisa säljmöten.
submitted by At0m11c to sweden [link] [comments]