Błąd przed aktualizacją rusztowania z nowego schematu db spróbuj utworzyć